c/o Punto Press, Box 943, New York, NY 10509
This is the main HQ

Do you have a Vietnamese speaking friend who can help edit Fred Hampton Jr.’s interview?: Chủ tịch Fred Hampton, Jr., Black Panther Pantha Cubs, cuộc cách mạng của họ về quyền tự quyết “Phục vụ nhân dân” và chống lại chương trình diệt chủng trong nước đang diễn ra của chính phủ Hoa Kỳ, trên Đài phát thanh Trung Quốc Sinoland 200527 *** Một tuyên ngôn có tầm nhìn về sự kháng cự và hy vọng.

NOW IN 22 DIFFERENT LANGUAGES. CLICK ON THE LOWER LEFT HAND CORNER “TRANSLATE” TAB TO FIND YOURS! By Jeff J. Brown Become a regular China Rising Radio Sinoland patron and get FREE BOOKS! Support all my hard work, videos, podcasts and interviews on CRRS via PayPal! Support my many hours of research and articles on…

Read More ›

Do you have a Korean speaking friend who can help edit Fred Hampton Jr.’s interview?: 프레드 햄튼 (Fred Hampton) 주니어 회장, 블랙 팬더 판타 컵스 (Black Panther Pantha Cubs), “사람들을 섬기고”미국 정부의 국내 대량 학살 프로그램 인 중국 떠오르는 라디오 Sinoland 200527에 대한 자기 결정을위한 혁명 (포함 된 사본) *** 저항과 희망의 환상적 표현.

NOW IN 22 DIFFERENT LANGUAGES. CLICK ON THE LOWER LEFT HAND CORNER “TRANSLATE” TAB TO FIND YOURS! By Jeff J. Brown Become a regular China Rising Radio Sinoland patron and get FREE BOOKS! Support all my hard work, videos, podcasts and interviews on CRRS via PayPal! Support my many hours of research and articles on…

Read More ›

Do you have a Japanese speaking friend who can help edit Fred Hampton Jr.’s interview?: フレッドハンプトンジュニア会長、ブラックパンサーパンサカブス、「人々に奉仕する」ための自己決定と、中国ライジングラジオシノランド200527(写し込み) *** 抵抗と希望の幻想的なマニフェスト

NOW IN 22 DIFFERENT LANGUAGES. CLICK ON THE LOWER LEFT HAND CORNER “TRANSLATE” TAB TO FIND YOURS! By Jeff J. Brown Become a regular China Rising Radio Sinoland patron and get FREE BOOKS! Support all my hard work, videos, podcasts and interviews on CRRS via PayPal! Support my many hours of research and articles on…

Read More ›

Do you have a Persian speaking friend who can help edit Fred Hampton Jr.’s interview?: رئیس هامدتون ، جونیور ، کابین های پلنگ پلنگ سیاه ، انقلاب خود را برای تعیین سرنوشت “خدمت به مردم” و مبارزه با برنامه مداوم دولت آمریکا در مورد نسل کشی خانگی ، در مورد ظهور رادیو سینولاند 200527 (منتقل شده از جمله) *** مانیفست رویایی مقاومت و امید.

NOW IN 22 DIFFERENT LANGUAGES. CLICK ON THE LOWER LEFT HAND CORNER “TRANSLATE” TAB TO FIND YOURS! By Jeff J. Brown Become a regular China Rising Radio Sinoland patron and get FREE BOOKS! Support all my hard work, videos, podcasts and interviews on CRRS via PayPal! Support my many hours of research and articles on…

Read More ›

Do you have an Indonesian speaking friend who can help edit Fred Hampton Jr.’s interview?: Ketua Fred Hampton, Jr., Black Panther Pantha Cubs, revolusi mereka untuk penentuan nasib sendiri untuk “Melayani Rakyat” dan melawan program genosida domestik pemerintah AS yang sedang berlangsung, di China Rising Radio Sinoland 200527 (TERMASUK TRANSKRIP)*** Sebuah manifesto visioner dari perlawanan dan harapan.

NOW IN 22 DIFFERENT LANGUAGES. CLICK ON THE LOWER LEFT HAND CORNER “TRANSLATE” TAB TO FIND YOURS! By Jeff J. Brown Become a regular China Rising Radio Sinoland patron and get FREE BOOKS! Support all my hard work, videos, podcasts and interviews on CRRS via PayPal! Support my many hours of research and articles on…

Read More ›

Do you have an Arabic speaking friend who can help edit Fred Hampton Jr.’s interview?: رئيس فريد هامبتون ، الابن ، النمر الأسود بانثا الأشبال ، ثورتهم من أجل تقرير المصير لـ “خدمة الشعب” ومحاربة برنامج الحكومة الأمريكية المستمر للإبادة الجماعية ، على راديو الصين الصاعد سينولاند 200527 (تضمين النص) *** بيان البصيرة للمقاومة والأمل.

NOW IN 22 DIFFERENT LANGUAGES. CLICK ON THE LOWER LEFT HAND CORNER “TRANSLATE” TAB TO FIND YOURS! By Jeff J. Brown Become a regular China Rising Radio Sinoland patron and get FREE BOOKS! Support all my hard work, videos, podcasts and interviews on CRRS via PayPal! Support my many hours of research and articles on…

Read More ›

Translate »